OŠO PĀRDOMAS

osho

Fragmenti no nākamās Ošo grāmatas 

THE COLORS OF YOUR LIFE (Osho Coloring Book) tulkojuma

Pārmaiņa

Pasaule, jaunrade nepārtraukti mainās, bet nekas nevar tikt līdz galam izveidots vai pilnīgi  iznīcināts.

Pārmaiņa ir realitāte.

Ar pārmaiņu es domāju, ka tikai forma mainās, bet saturs – nekad.

Pamats vienmēr paliek tas pats, tikai izteiksmes veids, formālais veidols izmainās.

Un šī pārmaiņa ir nepārtraukta, tā ir mūžīga.

Vienpatība

Jūs varat būt vienatnē, tomēr šī vienpatība var būt arī neīsta. Tā var būt tikai vientulība, un, būdams viens, jūs varat domāt un fantazēt par visādām lietām.

Vienpatība nāk no apziņas. Tai nav nekāda sakara ar to, kur jūs atrodaties ārpasaulē. Tai ir svarīgi,   kur jūs esat iekšējā pasaulē.

Dumpinieks

Vissvarīgākais – ja katrs cilvēks kļūst viņš pats, tad cilvēks būs brīvs indivīds, dumpinieks, nevis komformists un pūļa sekotājs.

Viņš radīs briesmas izglītības iestādēm, skolotājiem, priesteriem, sabiedrības kopu līderiem un pašai sabiedrībai.

Vairumam laužu ir bail no nekomformistiem un dumpiniekiem. Tie uzslavē komformistus un to piekritējus. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi cilvēki, sākot no prezidenta un beidzot ar vecākiem, vienā balsī uzspiež  bērniem būt sekotājiem un imitatoriem. Citādi tie nevar būt droši, kurš par ko izaugs.

Apziņa

Ieklausieties, vienkārši aizveriet acis un klausieties! Klausieties klusumā, putnu balsīs, vēja brāzmā, kas šūpo kokus, bērna raudās, akas vindas skaņās. Vienkārši sadzirdiet savas elpas skaņu un savus sirdspukstus. Un tad jūs atradīsiet sevī jaunu rāma miera dimensiju.

Jūs pamanīsiet, – lai gan ārā ir troksnis, – jūsos ir klusums.  Būs absolūts iekšējs miers, galvā nebūs domu, būs tikai tīra apziņa. Šajā tukšumā jūsu uzmanība un apziņa vēršas turp, kur ir jūsu  īstā māja. No esības ārpuses jūs pagriezīsities uz savu īsto māju.

Nosacījumi

Individualitāte tiek dota, bet personību uzspiež sabiedrība. Personība sabiedrībai ir sociāli ērta. Vairums cilvēku nevar paciest individualitāti, jo brīvs indivīds nesekos pūlim kā aita. Individualitātei piemīt lauvas īpašības. Lauva pārvietojas vienatnē, patstāvīgi. Aitas vienmēr atrodas pūlī, tur tās cer justies ērti. Pūlī cilvēki jūtas vairāk aizsargāti un drošāki. Ja kāds uzbruks, pūlī ir daudz iespēju sevi pasargāt, bet, ja tu esi viens pats?… Tikai lauvas klīst vienatnē. Un ikkatrs no jums ir piedzimis par lauvu, bet sabiedrība turpina jūs nosacīt un programmēt jūsu prātu –  it kā jūs būtu aitas.

Iekšējā balss

Mūsu būtības visdziļākajā centrā  ir milzum plaša gaisma, neizmērojami liela skaidrība.  Bet, neraugoties uz to, mēs dzīvojam uz perifērijas, kur ir trokšņaini. Meditācija ir māksla sadzirdēt savu iekšējo balsi. Tā ir jūsos, tā ir vienmēr tur. Jūsu būtība vienmēr vēlas ar jums parunāt. Tai jums ir daudz sakāma. Ik situācijā tā uzreiz dod jums ziņu. Un būtībai ir vienmēr taisnība, šeit nav jautājuma par pareizo vai nepareizo, jums nevajag izvēlēties. Būtība vienkārši parāda jums, kas jādara, kurp jāiet, kādu virzienu izvēlēties. Tas ir skaidri redzams, un nav nekādu „ja” un „bet”. Skaidrība ir tik dziļa, ka jūs nevarēsiet palaist to garām, jūs spēsiet ieraudzīt gaismu.

Mīlētāji

Pat mīlestībā, kad jūs domājat, ka esat kopā, patiesībā jūs neesat vienoti, esat atsevišķi. Ir tikai divas vienpatības. Īstā mīlestībā nekas netiek zaudēts. Kad divi mīlētāji pavada laiku kopā, ja viņi ir patiesi mīlētāji, tad tie necenšas viens pār otru dominēt… jo tā nav mīlestība. Tas ir naida un vardarbības veids. Ja cilvēki mīl un ja mīlestība nāk no viņu vienpatības, tad jūs redzēsiet divas skaistas vienpatības kopā.  Tās ir līdzīgas Himalaju virsotnēm augstajās debesīs, tomēr tās stāv atstatus. Tās neskar viena otru. Patiesībā dziļa mīlestība jums atklās jūsu tīro vienpatību.

Ārpus ilūzijām

Prāts ir sava veida ilūzija. Tas neļauj jums redzēt realitāti tādu, kāda tā ir. Prāts izkropļo esošo, dod tai savu krāsu. Prāts piespiež savas vēlmes un izmanto realitāti kā ekrānu. Tas nedod jums skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā notiek. Lai redzētu patiesi esošo, jums ir jāatmet  prāts. Jums  jāiemācās apjaust realitāti bez prāta iejaukšanās. Tādēļ pastāv meditācija –  metode -, kas māca nolikt prātu malā… pat uz dažiem mirkļiem.

 Svinības

Darbaholiķi ir nodarījuši milzīgu kaitējumu pasaulei.  Viņi atņēmuši dzīvei  līksmus svinību mirkļus. Viņu dēļ ir tik maz svētku, un ik diena kļūst arvien garlaicīgāka, drūmāka un nožēlojamāka. Patiesībā mūsdienu pasaulē izklaide ir ieņēmusi svinību vietu. Taču izklaide ļoti atšķiras no svinībām, no svētku svinēšanas. tas nav viens un tas pats.  Svinībās jūs esat dalībnieki. Savukārt izklaidē jūs esat tikai skatītāji, jūs skatāties, kā citi spēlē un līksmo jūsu vietā.  Svinības ir aktīvas, bet izklaide ir pasīva. Svinībās svinot jūs dejojat, kamēr izklaidē jūs skatāties, kā kāds cits dejo, un jūs viņam par to pat maksājat.  Šajā apziņas pasaulē nekas nav tik noderīgs kā svētku svinēšana. Tā ir kā veldze augiem, to aplaistīšana. Ikdienas rūpes savukārt  ir svētku svinēšanas antonīms, tās līdzinās  sakņu griešanai. Esiet laimīgi! Sviniet, dejojiet savā klusumā!

Drosme

Bailes un drosme, tās abas iznīcina. Bet bailes tikai iznīcina. Sēkla vienkārši satrūd. Kad jūs iesējat drosmes sēklu augsnē, tad tā arī nomirst , bet tā nesatrūd. Tā nomirst un pārvēršas jaunā veidolā – piedzimst no jauna. Asns nāk augšup.

Drosme jūs nogalinās tāpat kā bailes, bet bailes vienkārši nogalinās, nedodot neko jaunu pretī. Drosme dos jums jaunu dzīvi. Izvēlieties drosmi, vienmēr izvēlieties to!

Transformācija

Gatavas atbildes nepalīdz. Ja vien jūs atrodat atbildes pats, ja vien patiesība ir jūsu pieredze, tikai tad jūs piedzīvosiet transformāciju. Informācija nav transformācija.  Jūs varat kļūt ļoti zinošs, pateicoties  informācijai, bet tomēr jūs paliksiet tikpat nezinošs. Visgudrākais, viszinošākais cilvēks ir tikpat nezinošs kā jebkurš nejēga.

Stress

Stress rodas tad, kad cilvēks ir orientēts uz rezultātu. Jums nevajag neko iegūt, sasniegt.  Izņemot to, lai jūs darītu it visu ar bezgala lielu prieku. Un tad stress pazudīs. Stress ir dabisks, kad jums vajag rezultātu. Tad šis rezultāts allaž būs jūsu domās, tas padarīs tās smagas. Stress  vienmēr nāk no mērķa. Ja nav mērķa, nav arī stresa.  Tas ir tāpat kā rīta pastaiga bez noteikta galapunkta.  Jūs varat baudīt sauli, putnus, kokus un cilvēkus, kurus jūs sastopat savā ceļā. Un jūs varat griezties atpakaļ no jebkuras vietas, jo jums nav galapunkta, jums nav mērķa.

Izrāviens

Mūsdienu zinātnieki,  īpaši sapņu pētnieki, tikai nesen atklājusi jauna veida sapni.  Viņi to sauc par izrāviena sapni. Tas ir sapnis, kurā jūsos dzimst sava veida apziņa.  Parasts sapnis ir bezapziņas,  tas ir pasīvs. Jūs vienkārši vērojat, jūsos nerodas apziņa, jūs vienkārši identificējat sevi ar sapni. Izrāviena sapnis ir citāds. Tas nav pasīvs, tas ir aktīvs . Tāds sapnis nedominēs pār jums. Jūs savā veidā paliksiet tajā pilnīgi apzinošs.

Radītājs

Mēs dzīvojam tikai brīžos, kad esam radoši.  Kad mēs kaut ko radām, tas ir vienīgais patiesas dzīves mirklis.  Nav svarīgi, kas tiek radīts.  Apzināšanās, ka esat  kaut ko radījis, ir vissvarīgākā izjūta. Jūs esat kļuvis par radītāju. Brīdī, kad apzināties, ka esat radītājs…  tā var būt tikai daļa gleznas, tikai dzejolītis vai kas cits…  tai brīdī jūs esat ko īstenojis, kaut kas ir sācis ziedēt.